Odrodová skladba viníc LAHOFER

Z 410 ha našich vinohradov je takmer stodvadsať hektárov pestovaných v systéme ekologickej produkcie. O všetky ostatné plochy viníc sa staráme v systéme integrovanej produkcie. Tento typ poľnohospodárstva predstavuje spôsob hospodárenia, ktorého základným cieľom je zabezpečenie trvalo udržateľného rozvoja.

Cieľom trvalo udržateľného rozvoja je súčasným aj budúcim generáciám zachovať možnosť uspokojovať ich základné životné potreby, neznižovať rozmanitosť prírody a zachovať prirodzené funkcie ekosystému, ktoré sú poľnohospodárskou výrobou priamo alebo nepriamo ovplyvňované.Tento typ poľnohospodárstva predstavuje spôsob hospodárenia, ktorého základným cieľom je zabezpečenie trvalo udržateľného rozvoja, teda rozvoja, ktorý súčasným aj budúcim generáciám zachová možnosť uspokojovať ich základné životné potreby, neznižuje rozmanitosť prírody a zachováva prirodzené funkcie ekosystému, ktoré sú poľnohospodárskou výrobou priamo alebo nepriamo ovplyvňované. Všetky ingrediencie používané pri výrobe vína musia byť ekologického pôvodu. Produkcia BIOvína vylučuje použitie geneticky modifikovaných organizmov a celý proces výroby musí preferovať, pokiaľ je to možné, biologické, fyzikálne a mechanické metódy, ktoré minimalizujú použitie chemických prostriedkov. Starostlivosť o vinice , zahrnutých do systému integrovanej produkcie , vyžaduje prísne sledovanie požitia hnojív a postrekov.

Hrozno z našich viníc je zberané ručne alebo pomocou modernej mechanizácie, konkrétne francúzskym kombajnom značky Gregoire, ktorý sme zakúpili v roku 2012.

odrodová skladba (1)-page-001 Odrodová skladba viníc LAHOFER

 

120910_MM_Olbramovice_včely (11)