Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti spoločnosti Vinotrh SK, s. r. o., výhradného dovozcu vína Lahofer na Slovenku, so sídlom Panónska cesta 34, Bratislava - mestská časť Petržalka 851 04, IČO: 46 127 569, DIČ: 2023 245 884, IČ DPH: SK 2023 245 884, zapísanej do Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo 72104/B a našich zákazníkov, ktoré vyplývajú z kúpnej zmluvy uzavretej medzi spoločnosťou Vinotrh SK, výhradným dovozcom vína LAHOFER na Slovensku ako predávajúcim a zákazníkom ako kupujúcim a to prostredníctvom internetu. Predmetom je nákup tovaru cez internetový obchod (e-shop) www.lahofer.sk/eshop, ktorý je umiestnený na internetovej stránke www.lahofer.sk.

 

Registrácia zákazníka

Podmienkou nakupovania v našom e-shope je registrácia zákazníka. Zaregistrovaním totiž získate:

  • informácie o stave vybavovania vašich objednávok,
  • prehľad realizovaných objednávok,
  • pravidelné informácie o novinkách a akciách,
  • možnosť využívať personalizované služby,
  • v prípade, že ste členom Klubu Lahofer, možnosť využívať klubové body na nákup tovaru v našom e-shope a uplatniť si zľavu na nákup 10 %.

 

Zákazníkom nášho e-shopu môže byť každá fyzická osoba spôsobilá na právne úkony alebo právnická osoba, ktorá prejavila záujem nakupovať tovar na internetovej stránke www.lahofer.sk a za tým účelom vyplnila údaje potrebné na registráciu, zriadila si u nás účet (sekcia Môj účet) a vyplnila objednávkový formulár. Zákazníkom podľa týchto všeobecných obchodných podmienok sa rozumie aj tretia osoba, ktorú zákazník v záväznej objednávke určí ako osobu, ktorej má byť objednaný tovar odovzdaný (ďalej len „oprávnená osoba“). Uvedenie mena oprávnenej osoby v záväznej objednávke je považované za jej splnomocnenie na prevzatie objednaného tovaru.

 

Objednanie tovaru a uzavretie zmluvy

Tovar na e-shope www.lahofer.sk/eshop objednáte kliknutím myšou na obrázok košíka s príslušným nápisom. Produkt bude následne vložený do vášho nákupného košíka. Potom sa budete môcť rozhodnúť, či chcete nákup uzavrieť (v takom prípade vyplníte objednávkový formulár) alebo budete pokračovať v nakupovaní. Ak chcete prejsť k objednaní tovaru, potvrďte funkciu “K pokladni”. Dostanete sa do sekcie objednávkového formulára, kde je potrebné vyplniť (1) fakturačné informácie, (2) dodacie informácie, (3) vybrať si spôsob dodania a (4) platobné informácie. V súhrne objednávky (5) máte možnosť skontrolovať všetky vami zadané údaje. Objednávku dokončíte potvrdením funkcie označenej “Uskutočniť objednávku”. Po spracovaní vašej objednávky vám na vami zadanú emailovú adresu zašleme potvrdenie o prijatí objednávky, ktorá obsahuje číslo objednávky, názov a špecifikáciu tovaru, informácie o cene tovaru a náklady doručenia (poštovné), spôsob platby, údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný, údaje o predávajúcom, prípadne ďalšie informácie. Doručením potvrdzujúceho e-mailu o prijatí vašej objednávky dochádza k uzavretiu kúpnej zmluvy. Vaša objednávka bude zároveň archivovaná v sekcii “Moje objednávky”, do ktorej budete mať prístup len vy po prihlásení. Celý proces objednania tovaru je zhrnutý v prehľadnej grafickej podobe na stránke www.lahofer.sk.

 

Ceny

Pri každom produkte je uvedená jeho cena. Pre zákazníkov, ktorí sú členmi Klubu Lahofer je pri jednotlivých produktoch zobrazená cena v dvoch variantoch a síce ako „Bežná cena” (rovnaká aká v prípade, že nie ste členom Klubu LAHOFER) a „Klubová cena”, čo je cena, za ktorú si môžete tovar kúpiť v prípade, že ste členom Klubu LAHOFER (viac informácií tu). Pri oboch cenách platí tá, ktorá je zobrazovaná pri záväznom objednávaní, a nemení sa pri zvýšení alebo znížení ceny produktu v budúcnosti. Všetky ceny tovaru a služieb sú uvádzané ako konečné, vrátane zodpovedajúcej DPH vo výške stanovenej platným právnym predpisom Slovenskej republiky, nezahŕňa však cenu dodania tovaru. Tá je uvedená samostatne. Akciové ceny sú platné do dátumu uvedeného v detailoch produktu, v príslušnej sekcii portálu www.lahofer.sk alebo do vypredania zásob.

 

Dodacia lehoty

Objednávky vybavujeme priebežne každý pracovný deň. Dodacia doba je 2-5 pracovných dní.

 

Miesto a spôsob dodania tovaru

 Náš záväzok dodať tovar zákazníkovi je splnený odovzdaním tovaru jemu alebo oprávnenej osobe uvedenej v objednávke alebo jeho odovzdaním prvému prepravcovi na prepravu. Tovar zasielame prostredníctvom vlastného rozvozu alebo kuriérom. Tieto služby sú spoplatnené. K dodacej lehote treba preto pripočítať bežne 1-3 pracovné dni. Tovar si po vytvorení internetovej objednávky môžete vyzdvihnúť na adrese: Panónska cesta 34, Bratislava - Petržalka, areál Domesu.

O tom, že Vaša objednávka bola odovzdaná prepravcovi alebo je pripravená na osobný odber v spomínanej predajni, vás budeme informovať e-mailom alebo telefonicky. Ak vám tovar nebol doručený ani do 7 pracovných dní po našom e-maile resp. telefonáte, kontaktujte nás prosím tu. Bližšie informácie o vašej objednávke a možných dôvodoch nedoručenia vám po preverení poskytneme e-mailom.

Zákazník je povinný prevziať tovar v dohodnutom čase a na dohodnutom mieste osobne, alebo zabezpečiť jeho prevzatie. Prevzatie tovaru zákazník písomne potvrdí podpisom dodacieho listu. Spolu s tovarom obdrží zákazník účtovný doklad (faktúra).

Záväzok dodať tovar sa považuje za splnený aj v prípade, ak zákazník neprevezme tovar v dohodnutom čase a na dohodnutom mieste, resp. odmietne tovar prevziať. V prípade, ak si zákazník tovar nechce prevziať, alebo ho neprevezme a tovar sa nám vráti naspäť, máme právo od kúpnej zmluvy odstúpiť a od zákazníka požadovať náhradu nákladov spojených s vrátením tovaru (poštovné súvisiace so spätným zaslaním tovaru). Opätovné doručenie zásielky je možné len po vzájomnej dohode.

Vinotrh SK, s. r. o. výhradný dovozca vína LAHOFER na Slovensku, nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú doručovateľom (kuriér) alebo nesprávne udanou adresou prijímateľa. Zákazník nadobúda vlastnícke právo k tovaru jeho prevzatím v mieste dodania a úplným zaplatením kúpnej ceny na základe objednávky. Prevzatím tovaru prechádza na zákazníka rovnako nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného zhoršenia.

Pri prevzatí zásielky je zákazník povinný skontrolovať zásielku, či nebol poškodený obal zásielky (mechanické poškodenie spôsobené prepravou, rozbitie fľaše) a či je tovar bez závad. V prípade viditeľného poškodenia zásielky alebo tovaru je zákazník oprávnený zásielku neprevziať.

 

Spôsob platby

- hotovosť,

- dobierka,

- platobná brána

 Upozorňujeme, že pri osobnom odbere na adrese Panónska cesta 34, Bratislava - Petržalka, areál Domesu, je možné platiť iba v hotovosti. 

Ku každej zásielke je priložená faktúra - daňový doklad (ak ste si nepriali inak). Ak doklad chýba, prosíme informujte nás čo najskôr telefonicky (kontakt tu) alebo na e-mailovú adresu lahofer@lahofer.sk.

 

Poštovné a iné poplatky

K uvedeným cenám tovaru pripočítavame poštovné podľa spôsobu a adresy dodania. Kompletné prehľadne spracované podmienky poštovného si môžete pozrieť v tabuľke. 

 do 250 EURnad 250 EURpoznámka
LAHOFER rozvoz (Bratislava) 5,95 0,00 Zákazník môže využiť: (1) platbu cez internet banking, (2) bezhotovostný prevod na účet na základe údajov z faktúry, (3) platbu dobierkou.
kuriér (miesta mimo BA) 5,95 0,00
osobný odber (Vinotrh SK, Panónska cesta 34, Bratislava - Petržalka, areál Domesu) 0,00 0,00 Platba v hotovosti
dobierka 1,95 1,95 Poplatok účtovaný samostatne

 Iné poplatky ani balné neúčtujeme. Výnimkou je darčekové balenie na želanie zákazníka, ktorého cenu sa dozviete pri vytváraní objednávky.

Storno objednávky

Kupujúci môže svoju objednávku vziať späť (stornovať) najneskôr do dvoch hodín po uskutočnení objednávky, a to e-mailom na adresu lahofer@lahofer.sk . 

Ak zákazník stornuje a neprevezme už zaslaný tovar a tento nám bude následne vrátený, bude mu účtovaný storno poplatok vo výške 14,99 €  za služby spojené s dopravou. Tento poplatok je zákazník povinný uhradiť najneskôr do 3 pracovných dní od zaslania upomienky na náš bankový účet vkladom alebo bankovým prevodom (č.účtu: 0635399158/0900 (Slovenská sporiteľňa)), pričom ako variabilný symbol uvedie číslo objednávky.

Zároveň si vyhradzujeme právo stornovať vašu objednávku na tovar, ak vám ho nebudeme schopní dodať z dôvodu nedostupnosti (vypredania zásob alebo stiahnutia z ponuky) alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia nie sme schopní dodať tovar v dohodnutej lehote alebo cene, a/alebo zabezpečenie tovaru by nám spôsobilo neprimerané ťažkosti a neprimerané výdavky v pomere k hodnote objednaného tovaru, pokiaľ sa s vami nedohodneme na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky vás budeme bezodkladne informovať telefonicky alebo e-mailom. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti vám budú finančné prostriedky vrátené do 14 dní na účet, z ktorého ste zaplatili, pokiaľ sa nedohodneme inak.

 

Reklamačné podmienky

Zákazník je povinný pred prevzatím tovaru od kuriéra skontrolovať, či zásielka nie je zjavne poškodená. V prípade poškodenia zásielky je zákazník povinný následne skontrolovať obsah zásielky a zistiť, či tovar vo vnútri nie je dopravou poškodený. Ak dôjde k poškodeniu tovaru (platí aj pre prípad, ak poškodenie tovaru bolo zistené až po odchode kuriéra), nasleduje reklamácia kuriérskych služieb , ktorú nám musí zákazník nahlásiť okamžite telefonicky alebo e-mailom, najneskôr však do 24 hodín od doručenia. My ako zmluvný partner kuriérskej služby potom nahlásime túto reklamáciu priamo našej kuriérskej spoločnosti a tá pošle k zákazníkovi kuriéra, ktorý poškodenú zásielku s tovarom vyzdvihne, nafotí a spíše protokol. Počas tejto reklamácie už ale komunikujeme so zákazníkom aj o náhradnom termíne doručenia objednaného tovaru.

 V prípade reklamácie tovaru, prosím, postupujte nasledujúcim spôsobom:

 Zákazník je oprávnený uplatniť nárok zo záruky písomne alebo e-mailom a to bez zbytočného odkladu priamo u prevádzkovateľa internetového obchodu – Vinotrh SK, s. r. o., Panónska cesta 34, Bratislava - mestská časť Petržalka 851 04. Popis reklamácie musí obsahovať tieto náležitosti:

- označenie reklamovaného tovaru,

- dôvod reklamácie,

- termín nákupu.

 Náklady na dopravu hradí Vinotrh SK, s. r. o. - oznam o prijatí reklamácie bude zaslaný klientovi písomne do 3 pracovných dní a vyrozumenie o stave reklamácie do 30 dní odo dňa jej prijatia.

 Zákazník je povinný spolu s chybným výrobkom predložiť faktúru, resp. doklad o zaplatení. Kupujúci je povinný ďalej pri reklamácii predložiť chybnú vec vrátane jej príslušenstva. Záruka sa vzťahuje len na výrobné chyby. Záruka sa nevzťahuje na chyby spôsobené bežným opotrebovaním, nesprávnym používaním výrobkov, nesprávnou manipuláciou a skladovaním. V prípade zistenia výrobnej chyby bude tovar vymenený kus za kus, či vrátená peňažná čiastka. Do vrátenej čiastky sa nezapočítava cena poštovného a balného.

 

 Vrátenie tovaru

Pokiaľ so zakúpeným tovarom nie ste spokojní, môžete ho vrátiť, najneskôr však do 7 dní od jeho doručenia – nie však ako zásielku na dobierku. Tovar bude predávajúcim po predchádzajúcej dohode so zákazníkom a po doručení takéhoto tovaru (na adresu prevádzkovateľa) prijatý. Zásielky vrátené ako dobierka nepreberáme. Tovar musí byť vrátený nepoškodený, kompletný, v pôvodnom nepoškodenom obale a s dokladom o kúpe. Po prevzatí tovaru bude zákazníkovi vrátená cena tovaru (do ceny tovaru sa nezapočítava dopravné) prevodom na účet najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa vrátenia tovaru. O úmysle vrátiť tovar zakúpený v našom obchode nás ale prosím najskôr informujte e-mailom.

 

Osobné údaje

Aktualizáciu osobných údajov môžete ako registrovaný objednávateľ uskutočniť priamo v on-line režime na webstránke internetového obchodu ihneď po prihlásení.

Osobám mladším ako 18 rokov alkohol nepredávame, ak ešte nemáte 18 rokov, prosíme skúste zatiaľ naše Mušty.

 

Vinotrh SK, s. r. o. ako výhradný dovozca vína LAHOFER na Slovensku zodpovedá zákazníkovi za:

- dodržanie ceny, ktorá bola platná v čase odoslania objednávky zákazníkom, ak došlo k akceptácii objednávky,

- odoslanie tovaru bez závad,

- dodanie tovaru v množstve a kvalite podľa objednávky, za predpokladu, že došlo k jej akceptácii,

- priloženie daňového dokladu (faktúra), ak si zákazník neprial inak.

 

Vinotrh SK, s. r. o. ako výhradný dovozca vína LAHOFER na Slovensku nenesie zodpovednosť za:

- oneskorené doručenie tovaru zavinené doručovateľom (kuriér) •oneskorené doručenie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa, 

- poškodenie zavinené doručovateľom (kuriér); viditeľne poškodený tovar (poškodený obal, fľaša a pod.) nepreberajte! 

 

Newsletter a e-maily od nás

Registráciou na našom e-shope sa zároveň stávate odberateľom nášho newslettra. Samozrejme sa z neho môžete kedykoľvek odhlásiť (funkcia “unsubscribe" v dolnej časti newslettra). Na vašej e-mailovej adrese vás budeme informovať aj o vybavovaní vašej objednávky, dostupnosti a nedostupnosti produktov.Všetkým zaregistrovaným zákazníkom môžeme nepravidelne (maximálne niekoľkokrát ročne) posielať dôležité informácie, ktoré súvisia s prevádzkou nášho internetového obchodu. Ak Vás e-maily od nás obťažujú, napíšte nám, prosím, e-mail na marketing@lahofer.sk.

 

Na akékoľvek ďalšie otázky, nejasnosti a pripomienky vám radi odpovieme.

 

Záverečné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzavretej medzi spoločnosťou Vinotrh SK, s. r. o. a jej zákazníkom, a sú pre obe strany záväzné. Právne vzťahy založené kúpnou zmluvou sa budú riadiť ustanoveniami kúpnej zmluvy (t.j. záväznou objednávkou a potvrdením objednávky, prípadne individuálne dohodnutými podmienkami), ustanoveniami týchto všeobecných obchodných podmienok a príslušnými právnymi predpismi. Ustanovenia kúpnej zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami týchto všeobecných obchodných podmienok a dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov.

Spoločnosť Vinotrh SK, s. r. o. si vyhradzuje právo jednostranne meniť alebo dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky. Ich akékoľvek zmeny nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke www.lahofer.sk. Právne vzťahy vyplývajúce z kúpnej zmluvy sa spravujú vždy všeobecnými obchodnými podmienkami účinnými v čase záväznej objednávky tovaru.

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 10.10.2014.

Prajeme Vám príjemné nakupovanie v našom internetovom obchode!

Používanie materiálov zo stránky je viazané © 2000-2021 Vinotrh SK, s. r. o. Všetky práva vyhradené. Akékoľvek použitie obsahu - častí alebo celku, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, obrázkov, fotografií či ukážok akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom je bez písomného povolenia od Vinotrh SK, s. r. o. zakázané.