Vinice LAHOFER

  • Vinice LAHOFER

    Vinice LAHOFER

    Vinárstvo Lahofer obhospodaruje 430 ha viníc. Všetky vinice sa nachádzajú v okolí mesta Znojmo a poskytujú kvalitnú surovinu na spracovanie tých najlepších prívlastkových vín - suchých aj sladkých. Poďte sa spolu s nami pozrieť, ako to v našich viniciach vyzerá počas roka!