Korok alebo skrutku? Detail, na ktorom záleží!

Polemika ohľadom kvality vína pod korkom a pod skrutkovým uzáverom je u nás stálicou rozhovorov o víne posledného desaťročia.

Vinári aj vínomilci z krajín s pretrvávajúcou vinárskou tradíciou sú o krok ďalej: “Jedna vec je istá, vlastný uzáver vína neovplyvňuje spôsob, ktorým vyrábame víno. Víno proste vyrobím, tak ako chcem, aby vyzeralo, a k tomu potom vyberiem ten najvhodnejší uzáver. Víno samo nám pomáha vybrať správny typ uzáveru, opačne to nefunguje, " vyjadril sa Mika Coxa, vinár z kalifornskej Sonomy.

Uzavery na vino - vtip

V Českej republike a na Slovensku zatiaľ stále prevláda názor, že pod skrutkou jednoducho skvelé víno nenájdete. Poriadnou mierou však tento názor tvorí sommelierska elita a obchodníci s vínom, a nie konečný spotrebiteľ.

Poďme si teda pripomenúť dôležité fakty, ktoré by ste pre utvorenie vlastného názoru na vínnej uzávery, mali poznať.

Štatistika uvádza, že zhruba tri štvrtiny vinárstiev na celom svete používajú prírodné korky aspoň na niektorých fľašiach zo svojej produkcie. Podobne viac ako štvrtina používa aspoň na niektorých fľašiach skrutkový uzáver.

Výber vhodného uzáveru na fľašu je vždy výsledkom mnohých faktorov, počnúc rešpektom k štýlu plnenia vín do fliaš, odporúčanej dobe konzumácie a potenciálu vína k dozrievaniu až po cenu fľaše aj uzáveru v súvislosti s kompletnou adjustážou a predajným či archivačnom zámerom.

V jednom sa vinári zhodujú. Ak vyrobia víno s vysokým potenciálom na zrenie, použijú na ne, aj s vedomím rizika kontamináciou TCA a vznikom korkovej pachuti, tradičný prírodný korok. Skrutkové uzávery používajú najmä pri vínach, kde chcú udržať ovocnosť, sviežosť a odrodovú arómu. Ide o prípad, keď chcú svojim zákazníkom predstaviť víno v takej kondícii, v akej ho fľaškujú. Vinári vo svete už používajú skrutky tak dlho, že sú na základe svojich skúseností schopní veľmi presne určiť životnosť svojich konkrétnych vín pod skrutkou. Okrem iného tým získali tiež väčšiu istotu v predaji svojich vín.

Požiadavka na výrobu čoraz väčšieho množstva prírodných korkov zapríčinila v prvej polovici deväťdesiatych rokov veľký tlak na korkové lesy. Často sa ťažila nedostatočne zrelá kôra a všeobecne dochádzalo k neprimeranému zásahu do prírody. Možnosť voľby alternatívnych uzáverov v tomto smere pozitívne prispieva k prirodzenej obnove korkových lesov. Správne ťažený korok má opäť vysokú kvalitu. Avšak o vplyve používaní biologicky neodbúrateľných uzáverov na životné prostredie ako také je možné samozrejme polemizovať.

Pozor, nie je ale skrutka ako skrutka. Aj skrutkový uzáver musí byť kvalitný. V zásade záleží na type vnútornej vložky. Kvalitné skrutky obsahujú v tesnení cínovú alebo teflónovú fóliu, ktorá poskytuje najvyššiu dosiahnuteľnú úroveň kyslíkovej bariéry chrániacej obsah vína. Lacné vína, ktoré si kúpite v supermarkete cestou z práce, tieto fólie v tesniacej vložke skrutkového uzáveru nemajú.

Jednoducho povedané, nebojte sa skrutiek nikdy, ak plánujete víno otvárať okamžite, prípadne v čase určenom vinárom ako odporúčaná doba skladovania na etikete. Potom už experimentujete iba s archiváciou vín pod korkovým uzáverom a verte, že na jednu fľašu skazenú korkovou pachuťou pripadne minimálne päť, v ktorých po rokoch nájdete tekutý poklad. Vždy si však uvedomte, v koľkých prípadoch ste otvorili víno zlé len kvôli nevhodnej voľbe uzáveru!

skurtka verzus korok tabulka

Ponuku vín pod skrutkou v posledných ročníkoch navyšuje tiež progresívne dobšické Vinárstvo LAHOFER. Zaujímavý je aj fakt, že skrutkovým uzáverom je naklonená aj certifikácia vín VOC Znojmo. Mnohé z nich nájdete práve pod skrutkou.

Prírodný korok

Prírodný korok je najčastejšie používaným uzáverom vína. Pokrýva takmer 80% svetovej produkcie vína. Jeho prednosťou je schopnosť dokonalého tesnenia, kedy zároveň víno môže dýchať pri dlhoročnom dozrievaní. Hodí sa preto najmä pre vína, ktoré sú určené k dlhodobej archivácii. Prírodný korok je ekologicky šetrný a ľahko sa recykluje. Vyrába sa vyrážaním z kôry duba korkového, ktorý rastie v oblasti Stredomoria. Kôra opäť dorastá zhruba po 9-tich rokoch. Ako zátka na víno vína bol korok prvýkrát použitý v roku 1530. Historicky hlavnou nevýhodou korkového uzáveru je možnosť vzniku korkovej pachuti vína zapríčinené látkou 2,4,6-trichloranisol (TCA), obsiahnutej v samotnom korku. Pri modernej výrobe korkov sa darí výskyt tejto látky minimalizovať.

Technický korok

Technický korok je zátka vyrobená z korkových granúl. Pri výrobe je cieľom dosiahnuť čo najvyššiu podobnosti s prírodným korkom. K najznámejším technickým korkom patrí DIAM. Je vyrobený z nekorkovej "mikrosféry", granulátov z korkového materiálu a spojivových činidiel. K najznámejším technickým korkom patrí DIAM, za najkvalitnejšie je celosvetovo považovaný Twin Top. Alternatívne môže mať technický korok prírodné korkové disky prilepené na konci, v kontakte s vínom. Tieto typy korkov sú tiež známe ako 1 + 1, 2 + 0 alebo 2 + 2. Výhodou technických zátok je zachovanie rovnakej koncentrácia oxidu siričitého vo vnútri fľaše. Technický korok je vhodný pre vína určené maximálne k strednodobej archivácii.

Syntetický korok

Syntetický korok sa snažia napodobniť prírodný korkový uzáver. Vzhľadom je rovnaký, ale je vyrobený z plastu. Nepredstavuje teda pre víno riziko kontamináciou TCA a vzniku korkovej pachuti. Medzi najväčšie nevýhody tohto lacnejšieho uzáveru patrí tažké vybratie z fľaše a spätné zátkovánie. Pôvodné syntetické korky sa nedali prírodne odbúrať a mali teda nepriaznivý vplyv na životné prostredie. V súčasnosti už je na trhu široká škála nových foriem syntetických korkov, ktoré sú biologicky odbúrateľné a ich kvalita vzhľadom ku stabilnému prejavu vína sa neustále zvyšuje.

Skrutkový uzáver

Skrutkový uzáver je vyrobený z hliníka. Nie je vtlačený do hrdla fľaše ako korok, ale utesní fľašu zvonku pri styku so závitom. Vylučuje riziko vzniku korkovej pachuti, poskytuje pevné tesnenie a eliminuje riziko nežiaduceho kyslíka vo fľaši. Pri veľmi lacných skrutkách sa môže vyskytnúť reduktívna vada vína. Najmä však skrutkový uzáver prispieva k zachovaniu vône a žiaduce kvality a konzistencie vína. Skrutkový uzáver je vhodný pre vína s krátkou dobou spotreby. Veľkou výhodou je možnosť jednoduchého opätovného uzatvorenia fľaše. Tú oceňuje najmä gastro priemysel a čoraz častejšie aj najmladšej generácie konzumentov vína. Objem používania skrutkových uzáverov pri víne neustále rastie. Na Novom Zélande je používaný dokonca až u 90% celkovej produkcie.

Sklenený uzáver

Sklenená zátka VINO-LOK je technicky spoľahlivá, senzoricky stopercentne neutrálna a vďaka ľahkej manipulácii (otvorenie i spätné uzavretie) veľmi atraktívna pre spotrebiteľov. Ide o elegantný uzáver, ktorý originálne zdobí fľašu vína a stáva sa atraktívnou súčasťou adjustáže. Nevýhodou je, že nepasuje do všetkých fliaš a je dosť drahá, preto ju nevyužíva toľko vinárov. Vo svetovom meradle ide o zanedbateľné percento. Nevýhodou je, že netesní tak dokonale ako skrutka. Je vhodná pre vína určené na konzumáciu do dvoch rokov.

info zdroj: vinotrh.cz; winebusiness.com
foto zdroj: BS vinárske potreby