Čo to znamená piť víno s mierou?

Je známe, že víno môže slúžiť ako aperitív, teda môže povzbudiť chuť do jedla, ale tiež môže pôsobiť ako digestív, teda podporiť trávenie. Červené víno je oslavované ako zdroj dlhovekosti a ďalších zdravotných benefitov. Kým sa všetci na okolo zháňajú za zdravými nápojmi, vy si môžete v pokoji vychutnať svoje obľúbené víno a popri tom urobiť niečo pre svoje zdravie.

zdravie-page-001

Striedme užívanie vína pomáha nášmu zdraviu

V minulosti sa priaznivé účinky alkoholu spájali predovšetkým s prevenciou črevných infekcií a ako prostriedok na vyplachovanie rán. Alkohol sa tiež používal na maceráciu bylín a ako anestetikum. Až v 18. storočí sa objavila zmienka o priaznivom účinku alkoholu pri „bolestiach pri srdci“ a v roku 1979 vyšla zásadná práca, ktorá jednoznačne ukázala, že pitie vína znižuje pravdepodobnosť vzniku srdcového infarktu. Odvtedy bolo publikovaných viac ako 150 prác o priaznivom účinku konzumácie malého množstva alkoholu na zdravotný stav. Na základe týchto štúdií nakoniec organizácia American Heart Association uverejnila vyhlásenie, že alkohol znižuje riziko úmrtia na infarkt myokardu  o 30-50 % a National Institute  on Alcohol Abuse and Alkoholism dokonca publikovala, že až o 40-60%. V našom príspevku si však dovoľujeme zdôrazniť, že ide o miernu konzumáciu alkoholu, čo vo svojom článku pre Revue Českej lékařskej akademie potvrdzuje aj prof. MUDr. Milan Šamánek, DrSc., FESC, FCMA. Vyňali sme pre vás niekoľko zaujímavých informácií.

 

 

Prof. MUDr. Milan Šamánek, DrSc., FESC, FCMA absolvoval v roku 1955 Fakultu dětského lékařství Univerzity Karlovy v Prahe. Atestáciu v odbore detské lekárstvo získal o dva roky neskôr. Od roku 1968 viedol novovzniknuté Kardiopulmonálne laboratórium a v období 1977-1993 bol prednostom Dětského kardiocentra 2. LF UK a FNM, ktoré tiež spoluzakladal. V roku 1962 obhájil kandidátsku prácu (CSc.), o sedem rokov neskôr doktorskú prácu (DrSc.) a súčasne habilitoval (docent). V roku 1987 bol menovaný za profesora na Karlovej Univerzite v odbore detské lekárstvo. V súčasnosti je známy ako spoluautor publikácií o priaznivých účinkoch vína: Když víno léči, Pít či nepít? (Pití vína a srdeční infarkt), Víno na zdraví. Je vdovec, má dcéru a syna.

Čo znamená „pitie s mierou“ a čo presne znamená „malá dávka alkoholu“?

Profesor Šamánek považuje za striedme pitie konzumáciu 20 až 40 g čistého alkoholu denne u mužov, u žien je odporúčané množstvo alkoholu nižšie ako u mužov a činí iba 20 až 30 g denne. Príčinou rozdielu medzi mužmi a ženami je nielen fyziologická stavba tela, ale aj u žien relatívne nízka hladina enzýmu nazývaného alkohol-dehydrogén. Ženy majú aktivitu tohto enzýmu o 70 až 80% nižšiu ako muži. Z uvedeného sa teda odvádza spomínané rozmedzie.

 Vedeli ste, že . . . ?

. . . víno, ktoré má obsah 12,5 obj.  % alkoholu, obsahuje presne 100 g čistého alkoholu na 1 l? To potom znamená, že štandardná fľaša s objemom 0,7 l vína obsahuje k tomu zodpovedajúcich 70g a pohár s vínom objemu 0.1 l 10 g čistého alkoholu. V skutočnosti je však obsah alkoholu vo vínach nižší. Víno, ktoré má napr. objem alkoholu 10 obj. %, obsahuje čistý alkohol v množstve 80 g/l, pri 11,5 obj. % je to približne 90 g čistého alkoholu. Klasický pohár ľahšieho vína s objemom 0,2 l teda obsahuje iba 16 g alkoholu.

Ako často by sme mali striedmo piť víno?

Zo štúdií zdravotníkov v USA a Austrálii sa na prvý pohľad zdá, že častejšie pitie vína je zdravšie než jednorazové. Obe spomenuté štúdie ukázali, že najmenšie riziko vzniku infarktu myokardu mali osoby, ktoré pili každý deň, alebo aspoň 5 až 6 dní v týždni. Najlepšie je podľa profesora Šamánka piť večer, ako na našom území zaviedli už rímske légie.

V súčasnosti už nie sú pochybnosti o tom, že víno priaznivo pôsobí na kardiovaskulárne ochorenia, akým je napríklad infarkt myokardu, cievne mozgové príhody, obzvlášť ischemického typu, hypertenzie a diabetes melllitus. U celej rady iných než kardiovaskulárnych chorôb sa však účinok striedmej konzumácie alkoholu s istotou nepotvrdil.